[giaban] Thỏa thuận [/giaban] [chitiet]

💰 Giá: 12000 USD/tháng
Diện tích: 350 m²
Vị trí: Quận Hai Bà TrưngHà Nội

💰 Giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Quận Hai Bà TrưngHà Nội

💰 Giá: 2500  USD
Diện tích: 45 m²
Vị trí: Quận Hai Bà TrưngHà Nội

💰 Giá: 23000 USD/tháng
Diện tích: 330 m²
Vị trí: Quận Hai Bà TrưngHà Nội

💰 Giá: 3500 USD/tháng
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Quận Hai Bà TrưngHà Nội

💰 Giá: 4500 USD/tháng
Diện tích: 150 m²
Vị trí: Quận Hai Bà TrưngHà Nội

💰 Giá: 3500 USD/tháng
Diện tích: 84 m²
Vị trí: Quận Hai Bà TrưngHà Nội

💰 Giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Vị trí: Quận Hai Bà TrưngHà Nội

💰 Giá: 300 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Vị trí: Quận Hai Bà TrưngHà Nội

💰 Giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Vị trí: Quận Hai Bà TrưngHà Nội

💰 Giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Vị trí: Quận Hai Bà TrưngHà Nội

💰 Giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 12 m²
Vị trí: Quận Hai Bà TrưngHà Nội

💰 Giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Vị trí: Quận Hai Bà TrưngHà Nội

💰 Giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Vị trí: Quận Hai Bà TrưngHà Nội

💰 Giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Quận Hai Bà TrưngHà Nội

💰 Giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Vị trí: Quận Hai Bà TrưngHà Nội

💰 Giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 52 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Vị trí: Quận Hai Bà TrưngHà Nội

💰 Giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Vị trí: Quận Hai Bà TrưngHà Nội

💰 Giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Vị trí: Quận Hai Bà TrưngHà Nội

💰 Giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Vị trí: Quận Hai Bà TrưngHà Nội

💰 Giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Vị trí: Quận Hai Bà TrưngHà Nội

💰 Giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Vị trí: Quận Hai Bà TrưngHà Nội

💰 Giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Vị trí: Quận Hai Bà TrưngHà Nội

💰 Giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 66 m²
Vị trí: Quận Hai Bà TrưngHà Nội

💰 Giá: 2500 USD/tháng
Diện tích: 50 m²
Vị trí: Quận Hai Bà TrưngHà Nội

💰 Giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Vị trí: Quận Hai Bà TrưngHà Nội

💰 Giá: 15000 USD/tháng
Diện tích: 200 m²
Vị trí: Quận Hai Bà TrưngHà Nội


[/chitiet]

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THỦ ĐÔ

Call/sms/zalo/viber: O976.222.111

Trụ sở chính: 30B Bà Triệu - Hà Nội

Email: info@diaocthudo.com

Website: http://diaocthudo.com