[giaban] Thỏa thuận [/giaban] [chitiet]

💰 Giá: 23 Tỷ/tổng
Diện tích: 65 m²
Vị trí: Quận Hai Bà TrưngHà Nội

💰 Giá: 23 tỷ 
Diện tích: 50 m²
Vị trí: Quận Hai Bà TrưngHà Nội

💰 Giá: 45.5 tỷ 
Diện tích: 130 m²
Vị trí: Quận Hai Bà TrưngHà Nội

💰 Giá: 23 tỷ 
Diện tích: 50 m²
Vị trí: Quận Hai Bà TrưngHà Nội

💰 Giá: 350 triệu 
Diện tích: 110 m²
Vị trí: Quận Hai Bà TrưngHà Nội

💰 Giá: 38 tỷ 
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Quận Hai Bà TrưngHà Nội

🏠 Bán nhà mặt phố Huế
💰 Giá: 31.5 Tỷ/tổng
Diện tích: 85 m²
Vị trí: Quận Hai Bà TrưngHà Nội

💰 Giá: 30.5 Tỷ/tổng
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Quận Hai Bà TrưngHà Nội

💰 Giá: 60 Tỷ/tổng
Diện tích: 260 m²
Vị trí: Quận Hai Bà TrưngHà Nội

💰 Giá: 450 Triệu/m2
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Quận Hai Bà TrưngHà Nội

💰 Giá: 15.5 Tỷ/tổng
Diện tích: 42 m²
Vị trí: Quận Hai Bà TrưngHà Nội

💰 Giá: 480 Triệu/m2
Diện tích: 200 m²
Vị trí: Quận Hai Bà TrưngHà Nội

💰 Giá: 44 Tỷ/tổng
Diện tích: 130 m²
Vị trí: Quận Hai Bà TrưngHà Nội

💰 Giá: 88 tỷ 
Diện tích: 200 m²
Vị trí: Quận Hai Bà TrưngHà Nội


[/chitiet]

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THỦ ĐÔ

Call/sms/zalo/viber: O976.222.111

Trụ sở chính: 30B Bà Triệu - Hà Nội

Email: info@diaocthudo.com

Website: http://diaocthudo.com